آموزش پایتون مقدماتی

by alireza mahabadi

آموزش مقدماتی پایتون

پایتون چیست ؟

پایتون یک زبان برنامه نویسی سطح بالا است و کاربردی در بسیاری از زمینه ها شامل برنامه نویسی وب ، اسکریپت ، محاسبات علمی و هوش مصنوعی دارد

پایتون زبان بسیار محبوبی است و توسط سازمان هایی مانند گوگل ، ناسا، سیا ، اینستاگرام  و دیزنی استفاده می شود .  پایتون در زمان اجرا توسط مترجم پردازش می شود و لازم نیست برنامه خود را قبل از اجرای آن کامپایل کنید 

بازار کار برنامه نویسی پایتون چگونه است ؟

پایتون جامعه برنامه نویسی بزرگی دارد و در بسیاری از پروژه های بزرگ از برنامه نویسان پایتون استفاده میکنند. پایتون بدلیل کارایی بالا و سادگی در ایران و جهان بازار کار خوبی دارد عمده موقعیت های شغلی در پایتون مربوط به هوش مصنوعی است که در ایران هنوز مرسوم نیست ولی برنامه نویسی وب و ... در ایران بازار کاری خوبی دارند

: مهاجرت از طریق پایتون

مدتی است که کشورهای توسعه یافته به دنبال برنامه نویس ها به خصوص پایتون کاران هستند. بیشترین موقعیت های شغلی خارج از کشور برای برنامه نویسان پایتون را آلمان و استرالیا ایجاد کردند و برخی ایرانیان با رزومه و دانش کافی توانسته اند طی این چند سال مهاجرت کنند

شروع برنامه نویسی پایتون

آموزش برنامه نویسی پایتون

print اولین دستور در پایتون

: از این دستور برای چاپ خروجی استفاده میکنیم به مثال زیر دقت کنید

print ('Hello World!')

خروجی کد بالا رو ببینید

Hello World!

محاسبات ریاضی

حالا میخواهیم با استفاده ازاین دستور محاسبات ریاضی انجام دهیم

: برای انجام عمل جمع

print(2+2)

: برای انجام عمل تفریق

print(2-2)

: برای انجام عمل ضرب

print(2*2)

: برای انجام عمل تقسیم

print(2/2)

البته ما میتوانیم چند کار را باهم انجام دهیم 

print(7 + 3 * 2 / 2)

: خروجی کد 

10.0

متغیر ها

متغیر یک مکان در حافظه است که دارای نام یا عنوانی است و مقداری را به آن اختصاص میدهند

: انواع متغیر در پایتون

نام داده نوع داده
str متنی
int, float عددی
bytes,bytearray,memoryview
دودویی
bool منطقی
list, tuple
ترتیبی
متغیر ها در پایتون

ساخت متغیر

مثال نوع متغیر
a = str(“Hello World”)
str
a = int(20)
int
a = float(20.5)
float
a = bytes(5)
bytes
a = bytearray(5)
bytearray
a = memoryview(bytes(5))
memoryview
a = memoryview(bytes(5))
bool
a = list((“apple”, “banana”, “cherry”))
list
a = list((“apple”, “banana”, “cherry”))
tuple