کتاب Root and Bootkits

Flutter For Beginners

در این کتاب سعی شده برنامه نویسی فلاتر را از صفر و در سطح مقدماتی آموزش دهد به گونه ای که شما نصب پیش نیاز ها و محیط توسعه را نیز یاد خواهید گرفت

این کتاب به پیش نیاز احتیاج ندارد و حتی زبان دارت که برای یادگیری فلاتر اجباری است را آموزش می دهد

لینک دانلود نسخه زبان اصلی این کتاب در انتهای مطلب

سرفصل ها

Chapter 1: Introducing Flutter and Getting Started

Chapter 2: Creating a Hello World App

Chapter 3: Learning Dart Basics

Chapter 4: Creating a Starter Project Template

Chapter 5: Understanding the Widget Tree

Chapter 6: Using Common Widgets

Chapter 7: Adding Animation to an App

Chapter 8: Creating an App’s Navigation

Chapter 9: Creating Scrolling Lists and Effects

Chapter 10: Building Layouts

Chapter 11: Applying Interactivity

Chapter 12: Writing Platform-Native Code

Chapter 13: Saving Data with Local Persistence

Chapter 14: Adding the Firebase and Firestore Backend

Chapter 15: Adding State Management to the Firestore Client App

Chapter 16: Adding BLoCs to Firestore Client App Pages

برای دانلود بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود